Παραθυροειδείς

Τι είναι οι παραθυροειδείς αδένες

 • Ανατομία
 • Λειτουργίες
 • Σημασία της ρύθμισης του ασβεστίου

Παθήσεις παραθυροειδών

Υπεραπαραθυροειδισμός

 • Συμπτώματα
 • Διάγνωση
 • Θεραπεία
 • Παραθυροειδική κρίση

Πρωτοπαθής Υπεραπαραθυροειδισμός

Δευτεροπαθής Υπεραπαραθυροειδισμός

Τριτοπαθής Υπεραπαραθυροειδισμός

Οικογενής Υπεραπαραθυροειδισμός

Υποπαραθυροειδισμός και υπασβεστιαιμία

 • Συμπτώματα
 • Θεραπεία

Χειρουργική των παραθυροειδών

 • Επεμβασεις
 • Επιπλοκές