Ποτε χειρουργείται ο Θυρεοειδής

Η χειρουργική επέμβαση του θυρεοειδούς συνιστάται για ασθενείς που έχουν διάφορες παθήσεις του θυρεοειδούς , συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών και καλοήθων (μη καρκινικών ) όζων του θυρεοειδούς , μεγάλο θυρεοειδή αδένα ( βρογχοκήλη ) και υπερλειτουργία του θυρεοειδούς.

Υπάρχουν πολλές επεμβάσεις του θυρεοειδούς που ο χειρουργός μπορεί να εκτελέσει , όπως:

  • βιοψία ανοιχτή - την αφαίρεση ενός μικρού μέρους του θυρεοειδούς αδένα ( οχι σε χρήση σήμερα )
  • λοβεκτομή - αφαιρώντας το μισό του θυρεοειδούς αδένα 
  • αφαιρώντας σχεδόν όλο το θυρεοειδή αδένα ( υφολική θυρεοειδεκτομή - αφήνοντας μια μικρή ποσότητα του θυρεοειδικού ιστού)  ή
  • ολική θυρεοειδεκτομή ,

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για καθεμία από τις πράξεις αυτές . Οι κυριότεροι κίνδυνοι μιας επέμβασης του θυρεοειδούς αφορούν πιθανή ζημιά σε σημαντικές δομές κοντά στον θυρεοειδή , κυρίως τους παραθυρεοειδείς αδένες ( οι οποίοι ρυθμίζουν τα επίπεδα ασβεστίου) και τη κάκωση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων ( που ελέγχουν τις φωνητικές χορδές ) .

http://www.thyroid.org/why-thyroid-surgery/