ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

Ποτε χειρουργείται ο Θυρεοειδής

Η χειρουργική επέμβαση του θυρεοειδούς συνιστάται για ασθενείς που έχουν διάφορες παθήσεις του θυρεοειδούς , συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών και καλοήθων (μη καρκινικών ) όζων του θυρεοειδούς , μεγάλο θυρεοειδή αδένα ( βρογχοκήλη ) και υπερλειτουργία του θυρεοειδούς.

Υπάρχουν πολλές επεμβάσεις του θυρεοειδούς που ο χειρουργός μπορεί να εκτελέσει , όπως:

  • βιοψία ανοιχτή - την αφαίρεση ενός μικρού μέρους του θυρεοειδούς αδένα ( οχι σε χρήση σήμερα )
  • λοβεκτομή - αφαιρώντας το μισό του θυρεοειδούς αδένα 
  • αφαιρώντας σχεδόν όλο το θυρεοειδή αδένα ( υφολική θυρεοειδεκτομή - αφήνοντας μια μικρή ποσότητα του θυρεοειδικού ιστού)  ή
  • ολική θυρεοειδεκτομή ,

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για καθεμία από τις πράξεις αυτές . Οι κυριότεροι κίνδυνοι μιας επέμβασης του θυρεοειδούς αφορούν πιθανή ζημιά σε σημαντικές δομές κοντά στον θυρεοειδή , κυρίως τους παραθυρεοειδείς αδένες ( οι οποίοι ρυθμίζουν τα επίπεδα ασβεστίου) και τη κάκωση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων ( που ελέγχουν τις φωνητικές χορδές ) .

http://www.thyroid.org/why-thyroid-surgery/