ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ MD, PhD, FEBS ENDOCRINE, FACS


Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους


Read more

Στη συγχρονη εποχή που η χειρουργική εξελίσσεται ραγδαία και νέες μεθοδοι αναπτύσσονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού. Οι πληροφορίες που δέχονται καθημερινά οι ασθενείς για τα προβλήματα που τους απασχολούν είναι χιλιάδες και γι’αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς από ανθρώπους υπεύθυνους και εξειδικευμένους

Η ιστοσελίδα αυτή έχει στόχο να παρέχει πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες στους ασθενείς αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, σχετικά με όλες τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων που αφορούν το γενικό χειρουργό, αλλά και άλλων χειρουργικών παθήσεων.  Παράλληλα έχει στοχο να ενημερώσει για τη χειρουργική θεραπεία που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, την προεγχειρητική προετοιμασία, τη νοσηλεία των ασθενών, τις επιπλοκες που μπορεί να εμφανιστούν και τη μετεγχειρητική τους φροντιδα.

Οι ενδοκρινείς αδενες που απασχολούν τη γενική χειρουργική είναι ο θυρεοειδής αδένας, οι παραθυροειδείς αδένες, τα επινεφρίδια και το παγκρεας. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί γνώση και εμπειρία από εξειδικευμένο χειρουργό, διότι μπορεί να συμβούν καποιες ιδιαίτερες επιπλοκές οι οποίες χρήζουν και πιο εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Επιπλέον αναλύονται με τον πιο απλό τρόπο οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο χειρουργός.